Svátek má: Květoslava

Regiony

Velikost textu:

Kraj chce dobudovat cyklotrasu Greenway Jizera

Kraj chce dobudovat cyklotrasu Greenway Jizera

Středočeský kraj hodlá budovat další cyklostezky v koridoru dálkové páteřní cyklotrasy č. 17 Greenway Jizera (GWJ).

Ilustrační foto
24. září 2022 - 12:30

Radní na svém dnešním zasedání projednali a schválili projektové záměry. Stezky by měly být do roku 2029 vybudovány Krajskou správou a údržbou silnic a spolufinancovány Evropskou unií. Po výstavbě bude délka cyklostezek 57,7 km a ve spojení s těmi stávajícími vznikne kontinuální koridor pro bezmotorovou dopravu napříč krajem od Prahy severovýchodním směrem až do Libereckého kraje.

„Budování stezek v koridoru GJW přesně zapadá do naší strategie, kdy kraj investuje především do rozvoje dálkových páteřních cyklotras, které se napojují do dalších krajů. Rozvoj sítě cyklostezek financujeme z vlastních, národních i unijních zdrojů. Nejinak tomu bude v případě GWJ. Budeme podávat žádosti na spolufinancování z fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP/ITI2) nebo ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ upřesňuje náměstek hejtmanky pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Pokud by neprošly žádosti o dotace, bude kraj hledat jiné řešení financování. Náklady na vybudování by měly podle aktuálních propočtů přesáhnout částku 490 milionů korun, nicméně v průběhu let se může cena ještě měnit.

Rada projednala a schválila čtveřici projektových záměrů, které by měly GWJ dotvořit. Jde o úseky Loukov – Mnichovo Hradiště – Bakov nad Jizerou, Dalovice – Hrdlořezy, Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou a Benátky nad Jizerou – Káraný.

„Po vybudování tak propojíme města s obcemi v údolí řeky Jizery a vznikne komfortní, a hlavně bezpečná komunikace pro bezmotorovou dopravu. Zároveň se GWJ zcelí od Káraného u Čelákovic až na hranice Středočeského a Libereckého kraje,“ konstatuje Petr Borecký.

Byla zahájena stavba další části Labské cyklostezky

O jednotlivých úsecích:

Loukov – Mnichovo Hradiště – Bakov nad Jizerou
Spojnice (22,2 km) obcí Loukov, Loukovec, Mohelnice nad Jizerou a města Mnichovo Hradiště a Bakov nad Jizerou. Práce by měly vyjít na zhruba 188 milionů korun. Nyní je trasa GWJ vedena po silnicích III a II. třídy s vysokou intenzitou dopravy a po místních komunikacích.

Dalovice – Hrdlořezy
Cyklotrasa bude vedena po nově budované cyklostezce nebo po stávajících místních nebo účelových komunikacích s malou intenzitou dopravy. Stávající trasa je vedena po nezpevněných turistických cestách, místních komunikacích anebo „panelkách“.  Náklady by neměly přesáhnout částku 30 milionů korun. Délka trasy je 3,5 km a bude přímo navazovat na lávku přes Jizeru a cyklostezku v areálu Krásná louka, které v současnosti buduje město Mladá Boleslav.

Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou
V současnosti je trasa vedena po místních komunikacích, nezpevněnými cestami přes lesy a louky, částečně po silnici III. třídy s vysokým podélným sklonem, kde se odklání od Jizery, a část vede neudržovaným úzkým, místy nebezpečným koridorem turistické cesty v blízkosti Jizery. Celková délka úseku je 14,6 km, cena výstavby je více než 124 milionů korun.

Benátky nad Jizerou – Káraný
V současnosti je trasa vedena po nezpevněných turistických, polních a lesních cestách a místních komunikacích s provozem. Celková délka úseku je 17,4 km, stavba by měla vyjít na bezmála 148 milionů korun.

Informoval Krajský úřad Středočeského kraje.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:arch)Koho byste zvolili za prezidenta České republiky?